Novinky

11.01.2013 / Zoznam schválených monitorovacích zariadení
Viac informácií tu.
22.11.2012 / Novela zákona 725/2004 Z. z. účinná od 1.12.2012
Dňa 29. októbra 2012 bol schválený zákon č. 356/2012, ktorý novelizuje zákon č. 725/2004 Z. z..Novela nadobudne účinnosť 1. decembra 2012 a prináša nasledovné zmeny:
Protokol o EK nie je potrebný pri hromadnej prestavbe vozidla montážou plynového zariadenia,- po hromadnej prestavbe montážou plynového zariadenia je prevádzkovateľ povinný do 15 dní od vykonania prestavby požiadať OÚD o zápis zmien do OE. K zápisu zmien nie je potrebné v tomto prípade predkladať protokol o emisnej kontrole.
Zápisnica zo skúšky predkladaná ako príloha k žiadosti o udelenie osvedčenia, nesmie byť staršia ako 6 mesiacov, - medzi dátum o vykonaní skúšky uvedenom na zápisnici zo skúšky a dňom podania žiadosti o udelenie osvedčenia (jeho predĺženie, resp. zmenu rozsahu osvedčenia) nesmie byť viac ako 6 mesiacov.
Pokuty možno udeliť aj fyzickej osobe, ak  k porušeniu povinností došlo v čase keď táto osoba bola technikom emisnej kontroly, - keďže ŠOD môže začať konanie o uložení pokuty až 5 rokov dozadu, je možné udeliť pokutu aj fyzickej osobe, ktoré v čase zahájenia konania už nie je technikom EK ale  v čase keď bola technikom (max. 5 rokov dozadu) nevykonávale EK v súlade s platnou legislatívou, nepodrobila sa nariadenému doškoľovaciemu kurzu, v stanovenej lehote nenahlásila oprávnenej osobe zmenu bezúhonnosti a spôsobilosti na právne úkony, vykonávala EK v čase zákazu alebo vykonala EK bez ustanovených dokladov, resp. bez pristaveného vozidla.
• Úprava lehoty platnosti technických osvedčení kategórií L, S, PS a PN.
Oficiálne znenie tu

05.10.2012 / OVERENIE HISTÓRIE KILOMETROV VOZIDLA
13.09.2012 / Servisná informácia o typoch motorov BYT a BZB koncernu VW-Group
Informácia pre technikov, ktorý majú platné osvedčenie RKAT OBD, týkajúca sa motorov v titulku. Celé znenie tu.
10.05.2012 / Aktualizácia softwaru na prístroji ATAL
Majitelia prístrojov ATAL majú k dispozícii novú aktualizáciu softwaru. Už po tretí krát výrobca meradiel a prístrojov ATAL vychádza v ústrety svojím verným zákazníkom a vydáva tretí opravný balíček pre program Multi-Diag, používaný na nadviazanie komunikácie s OBD systémom vozidla. Táto oprava softwaru rieši komunikáciu s RJ vozidiel Mercedes, BMW.
Opravný balíček je určený IBA pre uživateľov, ktorí majú komunikačné rozhranie 1. generácie (žlto-modrá skrinka). Ostatní užívatelia, ktorí majú komunikačné rozhranie 2. generáce (šedo-čierna skrinka) musia ešte počkat na Update programu Multi-Diag. Malo by to byť vo verzii DVD-2/2012, ktorá je plánovaná na prelome júla a augusta.
Opravný balík je dostupný tu. 
Postup inštalácie:
1. Stiahnutý balík otvoriť v prostredí prístroja ATAL
2. Inštalátor automaticky spustí program pre opravu, v ktorom treba potvrdiť inštaláciu.

Predošlé aktualizácie softwaru najdete tu. 

05.04.2012 / Nová sekcia
Od 5.4.2012 je k dispozícii nová sekcia "Zaujímavosti", v ktorej nájdete rôzne zaujímavosti zo sveta motorov.
31.03.2012 / Nové internetové stránky
31.03.2012 sme spustili nové internetové stránky. V prípade technických problémov nás prosím kontaktujte.
21.02.2012 / Nová metodika
Od 1.2.2012 nadobúda účinnosť metodický pokyn na vykonávanie EK z dôvodu schválenie jednotlivo prestavaného vozidla a zápisu zmien do OE. Viac tu.
23.11.2011 / Diesel OBD - overenie PEK
Tie PEK, ktoré chcú vykonávať EK na vozidlách so vznetovým motorom s emisným systémom NKAT OBD si musia aktulizovať program EKXML na verziu 4.42. Podrobnosti v sekcii Informacie pracoviskám - EK XML
07.11.2011 / Diesel OBD - overenie PEK
Záujemcovia o rozšírenie oprávnenia z D na D OBD musia pred rozšírením požiadať o overenie plnenia podmienok technickú službu emisnej kontroly. Podrobnosti tu.
07.06.2011 / Diesel OBD
Školenia k Diesel OBD budú organizované od septembra 2011. PEK môže posielať žiadosti na technickú službu (S-EKA s.r.o). Podrobnosti o diesel OBD tu.
16.05.2011 / Odborný seminár "Kontroly technického stavu vozidiel" - 16. a 17.6.2011
V dňoch 16. a 17.6.2011 sa v Nitre uskutoční odborný seminár na tému "Kontroly technického stavu vozidiel". Bližšie informácie na http://www.telecom.gov.sk/index/index.php?ids=65711
01.03.2011 / Poškodené tlačivá 2010
Zoznam PEK, ktoré poslali poškodené tlačivá spolu so zoznamom v stanovenom termíne tu.
04.01.2011 / Upozornenie na zmenu DPH
Upozorňujeme PEK, ktoré využívajú funkciu "fakturácia" vo webovej aplikácii AISEKu aby si aktualizovali položku DPH.
10.06.2010 / Osvedčenie o evidencii od 1.6.2010
Zmena osvedčenia o evidencii od 1.6.2010. Viac info tu.
26.05.2010 / Prenos do IS EVO
Prenos údajov do IS EVO od 1.6.2010. Viac info tu.
12.04.2010 / Školenia
Aktualizované termíny školení tu.
12.04.2010 / Skúšobné otázky
Na základe schválenia MDPT SR zverejňujeme okruhy skúšobných otázok na získanie odbornej spôsobilosti technika emisnej kontroly.  Zverejnené okruhy otázok tu
21.12.2009 / Nové KN EK
Od 1.1.2010 sa zavádza do obehu nové vyhotovenie kontrolnej nálepky emisnej kontroly (ďalej len „KN EK“), u ktorej je rozsah rokov na vyznačovanie dátumu platnosti zmenený z pôvodných rokov 2006 až 2013 na nový rozsah rokov 2010 až 2017.  Podrobnosti tu.
17.12.2009 / VŠETKÝM PRACOVISKÁM EMISNEJ KONTROLYY
Odporúčanie pre všetky pracoviská emisnej kontroly. Dňa 17.12.2009 z dôvodu kolísania AIS EK používať pri výkone emisných kontrol náhradný informačný systém emisných kontrol PEK 3.0 FB
12.11.2009 / Záložný systém
Bližšie informácie k prevádzke záložného informačné systému emisných kontrol tu.
18.09.2009 / Metodika Ek pri hromadnej prestavbe
Od 16.9 nadobudol účinnosť nový metodický pokyn, ktorým sa upravuje vykonávanie emisnej kontroly pravidelnej z dôvodu zápisu zmien vzniknutých hromadnou prestavbou do osvedčenia o evidencii. Znenie metodiky tu. 
13.03.2009 / Postup pri EK vozidiel s hybridným pohonom
Špecifické postupy pre výkon emisnej kontroly vozidiel s hybridným pohonom odporúčané výrobcom tu.
10.11.2008 / Zmeny v EK od 1.1.2009
Od 1.1.2009 sa začne vykonávať pri Ek vozidiel prihlásených do evidencie od 1.1.2005 aj kontrola OBD a zároveň sa zavádza povinnosť automatizovaného prenosu nameraných hodnôt pri kontrolách na pracovisku typu B a C. Bližšie informácie tu.
22.05.2008 / Meradlá používané pri EK po 1.1.2009
Od 1.1.2009 dôjde k zmene vlastností prístrojov používaných pri EK. Bližšie informácie tu.
28.04.2008 / Nový metodický pokyn
Od 1.5.2008 nadobúda účinnosť nový metodický pokyn MDPT SR č. 11/2008, ktorým sa upravuje vykonávanie EK na vozidlách vyňatých s pôsobnosti zákona
30.10.2007 / Novela vyhlášky č. 578/2006 Z. z.
Od 1.11.2007 je účinná vyhláška č. 482/2007 Z. z., ktorá novelizuje vyhlášku 578/2006 Z. z.
08.10.2007 / Priestory PEK po 1.11.2007
Najneskôr od 1.11.2007 musia všetky PEK (aj tie vytvorené pred účinnosťou zákona 725/2004 Z. z.) spĺnať priestorové vybavenie podľa vyhlášky 578/2006 Z. z..
20.03.2007 / EK vozidiel s katalyzátorom
Od 1.4.2007 podliehajú emisnej  kontrole aj vozidlá so zážihovám motorom a zdokonaleným emisným systémom, čiže "benzínové vozidlá s katalyzátorom". Pre bližšie podrobnosti o lehotách postupného nábehu vozidiel  kliknite tu.
22.12.2006 / AIS EK od 1.1.2007
!!!Upozornenie!!!                                       Od 1.1.2007 sú povinné všetky PEK používať jednotný automatizovaný informačný systém emisných kontrol cez Internet
29.11.2006 / METODIKY
Dňa 22.11.2006 boli schválené metodické pokyny vzťahujúce sa k emisným kontrolám. Tieto metodické pokyny nadobudnú účinnosť dňom zverejnenia vo Vestníku MDPT SR
01.08.2006 / Cenník cenín EK
Cenník cenín EK platný od 1.8. 2006 si môžete pozrieť tu.
30.06.2006 / Hlásenie za II. štvrťrok 2006
Hlásenie o vykonaných emisných kontrolách za II. štvrťrok 2006 je potrebné odoslať na poverenú technickú službu S-EKA s.r.o. do 10.7 2006.
30.06.2006 / Informačný systém EK v II. polroku 2006
MDPT SR schválilo na používanie na vykonávanie emisných kontrol doteraz používaný IS PEK 2.0 FB na obdobie od 30.6. 2006 do 31.12.2006 a súčasne schválilo zahájenie skúšobnej prevádzky AIS EK verzia BETA EK 1.2.052 na vybraných PEK.
30.03.2006 / Hlásenie za 1. štvrťrok 2006
Podrobnejšie informácie o obsahu a tvorbe Hlásenia za 1. štvrťrok 2006 tu.
03.03.2006 / Informačný systém EK
Od 1. mája 2012 sú všetky PEK povinné spravovať informačný systém emisných kontrol výlučne na PC so softvérom schváleným MDPT SR a v súlade s Dočasným metodickým pokynom z 19. januára 2006 na vyznačovanie výsledku emisnej kontroly.
03.03.2006 / Nové tlačivá
Od 1. februára 2006 sa pri výkone EK môžu používať výhradne nové tlačivá v zmysle vyhlášky MDPT SR č. 29/2006 Z. z..
03.03.2006 / Dočasná zmena adresy
Z dôvodu rekonštrukcie kancelárskych priestorov na Kupeckej 5 sa poverená organizácia S-EKA, s.r.o. dočasne presťahovala do priestorov objektu na Kupeckej ul. č 7 (vo dvore „Caffe Proxa“), na 1. poschodí.
03.03.2006 / Nové stránky S-EKA s.r.o.
Spustili sme novú webstránku S–EKA, s.r.o. V rámci aktualizácie sme stránku rozšírili o nové sekcie a postupne budeme aktualizovať aj ostatné časti  stránky.

Adresa:

  • S-EKA, spol. s r.o.
  • Kupecká 5
  • 949 01 Nitra

Telefón:

  • +421 37 / 6517 301
  • +421 37 / 6517 365

E-mail: