Školenie pracovníkov KÚ a OÚ CDaPK 2012

Vytvoril: Ing. Ján Polerecký, 21.01.2013 13:01

Odborný seminár: Kontroly technického stavu vozidiel

V dňoch 27 a 28 augusta 2012 sa v priestoroch hotela Agroinštitút v Nitre konal odborný seminár Kontroly technického stavu vozidiel.  Seminár organizovala Technická služba emisnej kontroly S-EKA v spolupraci s technickou službou technickej kontroly TESTEK.

Na seminári našu spoločnosť zastupovali výkonný riaditeľ Ing. Peter Lenďák PhD, zástupca výkonného riaditeľa Ing. Vladimír Jalakša a vedúci oddelenia legislatívy Ing.Michal Varšava. 

Spôsob vykonávania emisnej kontroly a najčastejšie nedostatky pri jej vykonávaní

Doplnkové parametre a ich vplyv na vyhodnotenie emisnej kontroly vozidla so zážihovým motorom

Školenie pracovníkov KÚ a OÚ CDaPK August 2012

Využitie AISEK pre potreby ŠOD 2012

Využitie AISEK pracovníkmi štátnych orgánov - prezentácia

Adresa:

  • S-EKA, spol. s r.o.
  • Kupecká 5
  • 949 01 Nitra

Telefón:

  • +421 37 / 6517 301
  • +421 37 / 6517 365

E-mail: