Overenie emisnej kontroly

Nasledujúci formulár umožňuje informatívne overenie údajov zaznamenaných pri emisnej kontrole vozidla. Pre zobrazenie výsledkov je do formulára potrebné zadať všetky požadované vstupné údaje.
Aktualizácia údajov prebieha denne. Aktuálnosť údajov ku dňu: 18.05.2018

Upozornenie: poskytnuté údaje majú výlučne informatívny charakter a nie sú použiteľné pre právne úkony.

  • Evidenčné číslo vozidla
  • VIN
  • Číslo protokolu
  • Číslo osvedčenia
  • Číslo nálepky

Evidenčné číslo vozidla

Zadajte evidenčné číslo vozidla (EČV, ŠPZ) bez medzier a bez pomlčky

1.
2.
osobné alebo nákladné vozidlo traktor
3.

Adresa:

  • S-EKA, spol. s r.o.
  • Kupecká 5
  • 949 01 Nitra

Telefón:

  • +421 37 / 6517 301
  • +421 37 / 6517 365

E-mail: