Overenie pracoviska

Vytvoril: admin, 22.12.2010 09:12

Overenie pracoviska

Overenie pracoviska vykonávajú pracovníci technickej služby ako akreditovaného inšpekčného orgánu na základe žiadosti osoby, ktorej bolo udelené povolenie na zriadenie pracoviska alebo oprávnenej osoby, ktorá chce pokračovať v činnosti aj po skončení platnosti oprávnenia.
 
Overenie pracoviska je jednou z podmienok na udelenie oprávnenenia na vykonávanie emisných kontrol.

Adresa:

  • S-EKA, spol. s r.o.
  • Kupecká 5
  • 949 01 Nitra

Telefón:

  • +421 37 / 6517 301
  • +421 37 / 6517 365

E-mail: