Školenia pre PEK

Upravil: Ing. Ján Polerecký, 21.01.2013 14:01

Školenia pre získanie odbornej spôsobilosti

Základné školenia fyzickej osoby na získanie osvedčenia technika emisnej kontroly, zdokonaľovacie školenia a doškoľovacie kurzy technikov emisnej kontroly na príslušný emisný systém a druh paliva organizuje a zabezpečuje poverená technická služba emisnej kontroly motorových vozidiel.

UPOZORNENIE!!

Z dôvodov zvýšeného záujmu organizuje technická služba mimoriadne základné školenia pre nonovovznikajúce pracoviská emisných kontrol a tie PEK, u ktorých hrozí zníženie stavu pod zákonom stanovenú lehotu (Napr. z dôvodu odchodu do dôchodku ..).

Zoznam pracovísk emisnej kontroly pôsobiacich ako školiace strediská pre praktický výcvik technikov emisnej kontroly na vykonávanie emisnej kontroly na vozidlách so zážihovým motorom s nezdokonaleným emisným systémom a na vozidlách so vznetovým motorom.

Zoznam pracovísk emisnej kontroly pôsobiacich ako školiace strediská pre praktický výcvik technikov emisnej kontroly na vykonávanie emisnej kontroly na vozidlách so zážihovým motorom so zdokonaleným emisným systémom.

Učebné texty 

 

Adresa:

  • S-EKA, spol. s r.o.
  • Kupecká 5
  • 949 01 Nitra

Telefón:

  • +421 37 / 6517 301
  • +421 37 / 6517 365

E-mail: