Ochrana ovzdušia 2012

Vytvoril: Ing. Michal Varšava, 05.12.2012 10:12

V dňoch 28. - 30. novembra 2012 sa na Štrbskom Plese kkonala medzinárodná konferencia Ochrana ovzdušia 2012, na ktorej nás zastupoval výkonný riaditeľ spoločnosti ing. Peter Lenďák príspevkom Vplyv systému emisných kontrol motorových vozidiel na kvalitu ovzdušia

Adresa:

  • S-EKA, spol. s r.o.
  • Kupecká 5
  • 949 01 Nitra

Telefón:

  • +421 37 / 6517 301
  • +421 37 / 6517 365

E-mail: