PEK 3.0FB

Upravil: Ing. Ján Polerecký, 21.01.2013 15:01

Lokálny systém emisných kontrol PEK 3.0 FB je schválený ministerstvom na používanie pri výkone emisných kontrol v prípade výpadku automatizovaného informačného systému AIS EK z dôvodu poruchy zapríčinenej neprístupnosťou centrálneho servera podľa §56 ods. 6 vyhlášky MDPT SR č. 578/2006 Z.z. v znení ďalších predpisov. Po obnovení funkčnosti AIS EK sa údaje za obdobie výpadku bezodkladne doplnia do AIS EK.

Na stiahnutie:

Adresa:

  • S-EKA, spol. s r.o.
  • Kupecká 5
  • 949 01 Nitra

Telefón:

  • +421 37 / 6517 301
  • +421 37 / 6517 365

E-mail: