Zoznam prístrojov benzín

Vytvoril: admin, 14.03.2008 07:03

Prehľad schválených typov analyzátorov

ZOZNAM SCHVÁLENÝCH TYPOV ANALYZÁTOROV VÝFUKOVÝCH PLYNOV
BENZÍNOVÝCH MOTOROV
(podľa zákona č. 505/1990 Zb. o metrológii)
 
TSQ 451/94-004
Analyzátor výfukových plynov motorových vozidiel
MGA 1200, MEA 1500, DGA 1800
Výrobca:
SUN Electric U.K. LTD, King Linn, Norfolk, Veľká Británia
Platnosť rozhodnutia do 30.10.2016
 
TSQ 451/94-005
Analyzátor výfukových plynov motorových vozidiel
AT 500
Výrobca:
ATAL, ACTIA Group spol. s r.o., Sezimovská ul, 391 56  Tábor 4, ČR
Platnosť rozhodnutia do 30.10.2016
 
TSQ 451/94-007
Analyzátor výfukových plynov motorových vozidiel
TECNOTEST 488
Výrobca:
Tecnotest s.r.l., 43038 Sala Baganza - Parma, Taliansko
Platnosť rozhodnutia do 30.10.2016
 
TSQ 451/94-009
Analyzátor výfukových plynov motorových vozidiel
GATS - 1000
Výrobca:
Global Autotech, Kft., Vasút u. 9, H-2040 Budaörs, Maďarsko
Platnosť rozhodnutia do 30.10.2016
 
TSQ 451/94-013
Analyzátor výfukových plynov motorových vozidiel
BOSCH
ETT 008.31, 008.36, 008.41
Výrobca:
Robert Bosch GmbH, Postfach 1129, D-7310 Plochingen, SRN
Platnosť rozhodnutia do 30.10.2016
 
TSQ 451/94-014
Analyzátor výfukových plynov motorových vozidiel
AVL DiGas 465B, AVL DiGas 465C,AVL DiGas 4000, AVL DiGas 4000 light, AVL DiCom 4000
Výrobca:
AVL LIST GmbH, Kleiststrasse 48, A-8020 Graz, Rakúsko
Platnosť rozhodnutia do 30.10.2016
  
TSQ 451/95-021
Analyzátor výfukových plynov motorových vozidiel
INFRALYT 5000
Výrobca:
JUNKALOR GmbH, Altener Str. 43, 06847  Dessau, SRN
Trvalé schválenie
Platnosť rozhodnutia do 30.10.2016
 
TSQ 451/96-025
Analyzátor výfukových plynov motorových vozidiel
MHC 218, MHC 222
Výrobca:
Hermann Electronic GmbH, Siemensstrasse 6, 90766 Furth, SRN
Platnosť rozhodnutia do 30.10.2016
 
TSQ 451/96-029
Analyzátor výfukových plynov motorových vozidiel
BOSCH
ETT 008.55, 008.62, ETT 008.70
Výrobca:
Robert Bosch GmbH, Postfach 1129, D-7310 Plochingen, SRN
Platnosť rozhodnutia do 30.10.2016
 
Všetky vyššie uvedené typy analyzátorov výfukových plynov zodpovedajú triede presnosti I podľa OIML R 99.
 
ZOZNAM CERTIFIKOVANÝCH TYPOV ANALYZÁTOROV VÝFUKOVÝCH PLYNOV BENZÍNOVÝCH MOTOROV
  
C/350003/126/451/98-027
Analyzátor výfukových plynov motorových vozidiel
MOTORSCAN MULTEX MOD.8010
Výrobca:
Master Engineering S.r.l., 43100 Parma, Taliansko
Platnosť certifikátu do 31.12.2008
 
C/350004/126/451/98-028
Analyzátor výfukových plynov motorových vozidiel
MOTORSCAN MOD.8000 LEADER
Výrobca:
Master Engineering S.r.l., 43100 Parma, Taliansko
Platnosť certifikátu do 31.12.2008
 
C/350072/126/451/98-031
Analyzátor výfukových plynov
EMISSION ANALYSER AT 501
Výrobca:
ATAL, spol. s r.o., Lesní 47, 390 01  Tábor - Horky, ČR
Platnosť certifikátu do 31.12.2008
Nepovinná certifikácia – pre zahraničného prihlasovateľa – výrobcu
 
C/350175/126/451/99-031
Analyzátor výfukových plynov
EMISSION ANALYSER AT 501
Výrobca:
ATAL, spol. s r.o., Lesní 47, 390 01  Tábor - Horky, ČR
Vydaný na základe certifikátu č. C/350072/126/451/98-031
Platnosť certifikátu do 31.12.2008
 
C/350170/126/451/99-032
Analyzátor výfukových plynov
ETT 8.71
Výrobca:
Robert Bosch GmbH, Postfach 1129, 73201 Plochingen, SRN
Platnosť certifikátu do 30.08.2009
  
Všetky vyššie uvedené typy analyzátorov výfukových plynov zodpovedajú triede presnosti I podľa OIML R 99 z r. 1998
 
ZOZNAM SCHVÁLENÝCH TYPOV ANALYZÁTOROV VÝFUKOVÝCH PLYNOV
BENZÍNOVÝCH MOTOROV 
(podľa zákona č. 142/2000 Z. z.. o metrológii)
 
 TSK 451/01-001
Analyzátor výfukových plynov
BOSCH BEA 250/350
Výrobca:
Robert Bosch GmbH, SRN
Čas platnosti overenia: 1 rok
Platnosť rozhodnutia do 26.07.2011
 
TSK 451/01-002
Analyzátor spalín na benzínové motory
MAHA MGT 5-Euro
Výrobca:
MAHA Maschinenbau GmbH, SRN
Čas platnosti overenia: 1 rok
Platnosť rozhodnutia do 18.12.2011
 
TSK 451/04-003
Analyzátor výfukových plynov
IPEX D
Výrobca:
PROTECH Div. Selter S.r.l., Taliansko
Čas platnosti overenia: 1 rok
Platnosť rozhodnutia do 20.09.2014
  
Vyššie uvedené typy analyzátorov výfukových plynov môžu byť zaradené do tried presnosti 0, 1 a 2 podľa prílohy č. 23 k vyhláške ÚNMS SR č. 210/2000 Z. z. o meradlách a metrologickej kontrole v znení neskorších predpisov (v závislosti od meranej veličiny)
 
TSK 451/04-004
Analyzátor výfukových plynov Emission Analyser
AT 502
Výrobca:
ATAL, spol. s r.o., Lesní 47, 390 01  Tábor - Horky, ČR
Čas platnosti overenia: 1 rok
Platnosť rozhodnutia do 26.10.2016
 
TSK 451/04-005
Analyzátor výfukových plynov Gas Analyser
AT 505
Výrobca:
ATAL, spol. s r.o., Lesní 47, 390 01  Tábor - Horky, ČR
Čas platnosti overenia: 1 rok
Platnosť rozhodnutia do 26.10.2016
 
Vyššie uvedené typy analyzátorov výfukových plynov môžu byť zaradené do tried presnosti 0 a 1podľa prílohy č. 23 k vyhláške ÚNMS SR č. 210/2000 Z. z. o meradlách a metrologickej kontrole v znení neskorších predpisov

Adresa:

  • S-EKA, spol. s r.o.
  • Kupecká 5
  • 949 01 Nitra

Telefón:

  • +421 37 / 6517 301
  • +421 37 / 6517 365

E-mail: