Subjekty spôsobilé na metrologickú kontrolu

Vytvoril: Ing. Ján Polerecký, 15.10.2012 09:10

Zoznam subjektov spôsobilých na vykonávanie kalibrácii schválených meradiel používaných pre výkon emisných kontrol vozidiel

 

     Spôsobilosť subjektu na výkon kalibrácii schválených meradiel používaných pre výkon emisných kontrol ustanovujú zákon č. 142/2000 Z. z. v znení z neskorších predpisov a všeobecne záväzný predpis č. 210/2000 Z. z v znení z neskorších predpisov. Metodicky legislatívne nariadenia dopĺňa metodický pokyn č. 11554 – 2100 / 06, Metodický pokyn na vykonávanie metrologickej kontroly schválených meradiel používaných pri emisných kontrolách motorových vozidiel, zo dňa 22.11.2006. Na základe tohto metodického pokynu bol zostavený tento zoznam schválených subjektov na vykonávanie kalibrácii schválených meradiel používaných pre výkon emisných kontrol.

Naposledy aktualizované: 13.6.2012

1. Meradlo AVL DiGas 4000, AVL DiCom 4000, AVL DiSmoke 4000
Na výkon emisných kontrol od výrobcu AVL sú schválené a aj kalibrácii podliehajú nasledovné meradlá:
Dymomer - AVL DiSmoke 4000, AVL DiCom 4000.
Otáčkomer - AVL DiSmoke 4000, AVL DiCom 4000,AVL DiGas 4000.
Teplomer - AVL DiSmoke 4000,AVL DiCom 4000,AVL DiGas 4000.
Motortester – AVL DiCom 4000,AVL DiGas 4000.
Doplnkový otáčkomer - AVL DiSpeed 492.            
                                 
Kalibrácie vymenovaných zariadení môže vykonávať výrobcom schválený subjekt:
1. SODIGEM s. r. o., Bullova 3, 841 01 Bratislava,
2. HOMOLA s.r.o., Dlhé diely I/18, 841 04 Bratislava.

2. Meradlo ATAL AT 505, 605
Na výkon emisných kontrol od výrobcu ATAL sú schválené a kalibrácii podliehajú meradlá:
Dymomer - ATAL AT 605.
Kalibrácie tohto zariadenia môžu vykonávať nasledovné schválené subjekty:                       
1. GALAMI s. r. o., Kollárova 1, 903 01 Senec,
2. Ing, Pavel Kopčan, M. R. Štefánika 405/42, 919 43 Cífer,
3. ATAL s.r.o., Lesní 47, 390 01 Tábor, Česká republika.

Otáčkomer  a teplomer- ATAL AT 113 301, ATAL AT 505 3000
Kalibrácie týchto zariadení môžu vykonávať nasledovné schválené subjekty:                    
1. GALAMI s. r. o., Kollárova 1, 903 01 Senec,
2. VLAMIRA s. r. o., Pekná cesta 19, 831 52 Bratislava,
3. Ing, Pavel Kopčan, M. R. Štefánika 405/42, 919 43 Cífer,
4. ATAL s.r.o., Lesní 47, 390 01 Tábor, Česká republika.

Otáčkomer, teplomer, motortester - ATAL AT 550 5002, ATAL AT 550 5000
Kalibrácie týchto zariadení môžu vykonávať nasledovné schválené subjekty:                    
1. GALAMI s. r. o., Kollárova 1, 903 01 Senec,
2. Ing, Pavel Kopčan, M. R. Štefánika 405/42, 919 43 Cífer,
3. ATAL s.r.o., Lesní 47, 390 01 Tábor, Česká republika.

Doplnkový otáčkomer - BRAIN BEE MGT-300                                    
Kalibrácie tohto zariadenia môže vykonávať schválený subjekt:              
1. GALAMI s. r. o., Kollárova 1, 903 01 Senec.

3. Meradlo BOSCH BEA 150, 250, 350

Na výkon emisných kontrol od výrobcu BOSCH sú schválené a kalibrácii podliehajú meradlá:
Dymomer - BOSCH BEA 150,BOSCH BEA 350.
Otáčkomer - BOSCH BEA 150,BOSCH BEA 250, BOSCH BEA 350.
Teplomer - BOSCH BEA 150, BOSCH BEA 250, BOSCH BEA 350. 
Motortester - BOSCH BEA 250, BOSCH BEA 350.
Externý otáčkomer –NUSSBAUM REVOLUTION 490, 492.
Kalibrácie uvedených meradiel od spomenutých výrobcov môžu vykonávať nasledovné spôsobilé subjekty:
1. BTS - Ing. Ľubomír Voska, Hálova 7, 851 01 Bratislava,

2. PETERSON TECHNIK s. r. o., Bratislavská 11, 949 01 Nitra.

3. TROST AUTOSERVICE TECHNIK s.r.o., Zvolenska cesta 23, 974 03 Banská Bystrica

4. Meradlo  MAHA MGT 5
Na výkon emisných kontrol výrobcu MAHA sú schválené a kalibrácii podliehajú meradlá:
Dymomer - MAHA MDO 2 LON.
Otáčkomer  - MAHA MGT 5, MAHA MDO 2 LON.                                            
Teplomer -  MAHA MGT 5,  MAHA MDO 2 LON.
Doplnkové otáčkomery -  MAHA VC-2, MAHA ROTO-PHON 1, AVL 490, AVL 492.
Motortester – TECNOMOTOR P 145. 
Kalibráciu spomenutých meradiel od týchto zariadení môže vykonávať spôsobilý subjekt:
1. HOMOLA s.r.o., Dlhé diely I/18, 841 04 Bratislava.

Adresa:

  • S-EKA, spol. s r.o.
  • Kupecká 5
  • 949 01 Nitra

Telefón:

  • +421 37 / 6517 301
  • +421 37 / 6517 365

E-mail: