EK XML

Upravil: Ing. Ján Polerecký, 21.01.2013 15:01

Od 1.1.2009 sú všetky pracoviská emisných kontrol v zmysle § 53 ods.3 písm. d), 4 písm. d) a § 104 ods.7 povinné používat prístroje vybavené softvérom zabezpečujúcim prenos nameraných hodnôt z prístroja do AIS EK–u a tým aj prenášať namerané hodnoty (hodnoty získané meraním) z meradla priamo do AIS EK bez ručného zásahu obsluhy. Prístroj po nameraní na pokyn obsluhy odošle namerané hodnoty do PC na pracovisku, kde sa uložia v pomocnom prevodnom systéme (EK_XML), z ktorého sa potom odošlú do AIS EK.
Pomocný prevodný systém (EK_XML) je lokálny systém, ktoré je potrebné nainštalovat do PC, na ktoré bude merací prístroj napojený.

Všeobecný postup inštalácie programu EK XML 4.42

1. Stiahnite program EK XML 4.42 tu.

2. Rozbaľte stiahnutý súbor pomocou Winzip alebo Winrar.

3a. Pokiaľ aktualizujete vaš existujúci program na verziu 4.42, nájdite adresár programu EK XML na vašom hard disku a prepíšte v ňom všetky súbory, ktoré ste získali rozbalením stiahnutého súboru.

3b. Pokiaľ inštalujete program od začiatku (nový PC) musíte nainštalovať najskôr staršiu verziu programu EK XML, ktorú stiahnete tu. Skopírujte stiahnutý súbor do koreňového adresára disku C a spustite ho. Po nainštalovaní postupujte podľa bodu 3a.

Adresa:

  • S-EKA, spol. s r.o.
  • Kupecká 5
  • 949 01 Nitra

Telefón:

  • +421 37 / 6517 301
  • +421 37 / 6517 365

E-mail: