Vyhlášky

Vytvoril: admin, 03.05.2010 08:05

Vykonávacie predpisy k zákonu č. 725/2004 z.z.


Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č.29/2006 Z. z. o vzore a náležitostiach tlačív, kontrolných nálepiek, pečiatok a o vzore označenia stanice technickej kontroly, pracoviska emisnej kontroly, pracoviska kontroly originality a pracoviska montáže plynových zariadení a o vzore a náležitostiach preukazu kontrolóra povereného vykonávať štátny odborný dozor z 20. decembra 2005
                                                             


Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č.578/2006 Z. z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 725/2004 Z. z.

Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 482/2007 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 578/2006Z.z.

Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 144/2009 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 578/2006Z.z.

Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 457/2009 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 578/2006Z.z.

Plné znenia vyhlášok si môžete pozrieť tu

Adresa:

  • S-EKA, spol. s r.o.
  • Kupecká 5
  • 949 01 Nitra

Telefón:

  • +421 37 / 6517 301
  • +421 37 / 6517 365

E-mail: