Štatistiky za rok 2011

Upravil: Ing. Ján Polerecký, 21.01.2013 10:01

Prehľad vykonaných emisných kontrol za rok 2011 v Slovenskej republike

V roku 2011 bolo na území SR vykonaných 942 945 EK. Z toho v 6097 prípadoch bol výkon EK ukončený hodnotením vozidlo je na premávku na pozemných komunikáciách nespôsobilé. 

Podrobný štatistický prehľad tu.

Adresa:

  • S-EKA, spol. s r.o.
  • Kupecká 5
  • 949 01 Nitra

Telefón:

  • +421 37 / 6517 301
  • +421 37 / 6517 365

E-mail: