prístroje R-kat

Vytvoril: admin, 10.11.2008 10:11

Prehľad schválených typov analyzátorov pre benzín R-KAT

Na emisnú kontrolu vozidiel so zážihovým motorom a zdokonaleným emisným systémom ("katalyzátorových" vozidiel) sa môžu do 31.12.2008 používať prístroje schválené pre kontrolu vozidiel so zážihovým motorom a s nezdokonaleným emisným systémom, ak spĺňajú nasledovné podmienky:
  1. merajú v triede presnosti 0 alebo 1 (trieda presnosti by mala byť vyznačená na štítku prístroja)
  2. automaticky vykonávajú test zvyškových uhľovodíkov (umožňujú to všetky schválené prístroje, niektoré však majú túto funkciu zablokovanú).
ZOZNAM SCHVÁLENÝCH TYPOV ANALYZÁTOROV VÝFUKOVÝCH PLYNOV
BENZÍNOVÝCH MOTOROV
(podľa zákona č. 505/1990 Zb. o metrológii)
 
TSQ 451/94-004
Analyzátor výfukových plynov motorových vozidiel
MGA 1200, MEA 1500, DGA 1800
Výrobca:
SUN Electric U.K. LTD, King Linn, Norfolk, Veľká Británia
Platnosť rozhodnutia do 30.10.2016
 
TSQ 451/94-005
Analyzátor výfukových plynov motorových vozidiel
AT 500
Výrobca:
ATAL, ACTIA Group spol. s r.o., Sezimovská ul, 391 56  Tábor 4, ČR
Platnosť rozhodnutia do 30.10.2016
 
TSQ 451/94-007
Analyzátor výfukových plynov motorových vozidiel
TECNOTEST 488
Výrobca:
Tecnotest s.r.l., 43038 Sala Baganza - Parma, Taliansko
Platnosť rozhodnutia do 30.10.2016
 
TSQ 451/94-009
Analyzátor výfukových plynov motorových vozidiel
GATS - 1000
Výrobca:
Global Autotech, Kft., Vasút u. 9, H-2040 Budaörs, Maďarsko
Platnosť rozhodnutia do 30.10.2016
 
TSQ 451/94-013
Analyzátor výfukových plynov motorových vozidiel
BOSCH
ETT 008.31, 008.36, 008.41
Výrobca:
Robert Bosch GmbH, Postfach 1129, D-7310 Plochingen, SRN
Platnosť rozhodnutia do 30.10.2016
 
TSQ 451/94-014
Analyzátor výfukových plynov motorových vozidiel
AVL DiGas 465B, AVL DiGas 465C,AVL DiGas 4000, AVL DiGas 4000 light, AVL DiCom 4000
Výrobca:
AVL LIST GmbH, Kleiststrasse 48, A-8020 Graz, Rakúsko
Platnosť rozhodnutia do 30.10.2016
  
TSQ 451/95-021
Analyzátor výfukových plynov motorových vozidiel
INFRALYT 5000
Výrobca:
JUNKALOR GmbH, Altener Str. 43, 06847  Dessau, SRN
Trvalé schválenie
Platnosť rozhodnutia do 30.10.2016
 
TSQ 451/96-025
Analyzátor výfukových plynov motorových vozidiel
MHC 218, MHC 222
Výrobca:
Hermann Electronic GmbH, Siemensstrasse 6, 90766 Furth, SRN
Platnosť rozhodnutia do 30.10.2016
 
TSQ 451/96-029
Analyzátor výfukových plynov motorových vozidiel
BOSCH
ETT 008.55, 008.62, ETT 008.70
Výrobca:
Robert Bosch GmbH, Postfach 1129, D-7310 Plochingen, SRN
Platnosť rozhodnutia do 30.10.2016
 
Všetky vyššie uvedené typy analyzátorov výfukových plynov zodpovedajú triede presnosti I podľa OIML R 99.
 
ZOZNAM CERTIFIKOVANÝCH TYPOV ANALYZÁTOROV VÝFUKOVÝCH PLYNOV BENZÍNOVÝCH MOTOROV
  
C/350003/126/451/98-027
Analyzátor výfukových plynov motorových vozidiel
MOTORSCAN MULTEX MOD.8010
Výrobca:
Master Engineering S.r.l., 43100 Parma, Taliansko
Platnosť certifikátu do 31.12.2008
 
C/350004/126/451/98-028
Analyzátor výfukových plynov motorových vozidiel
MOTORSCAN MOD.8000 LEADER
Výrobca:
Master Engineering S.r.l., 43100 Parma, Taliansko
Platnosť certifikátu do 31.12.2008
 
C/350072/126/451/98-031
Analyzátor výfukových plynov
EMISSION ANALYSER AT 501
Výrobca:
ATAL, spol. s r.o., Lesní 47, 390 01  Tábor - Horky, ČR
Platnosť certifikátu do 31.12.2008
Nepovinná certifikácia – pre zahraničného prihlasovateľa – výrobcu
 
C/350175/126/451/99-031
Analyzátor výfukových plynov
EMISSION ANALYSER AT 501
Výrobca:
ATAL, spol. s r.o., Lesní 47, 390 01  Tábor - Horky, ČR
Vydaný na základe certifikátu č. C/350072/126/451/98-031
Platnosť certifikátu do 31.12.2008
 
C/350170/126/451/99-032
Analyzátor výfukových plynov
ETT 8.71
Výrobca:
Robert Bosch GmbH, Postfach 1129, 73201 Plochingen, SRN
Platnosť certifikátu do 30.08.2009
  
Všetky vyššie uvedené typy analyzátorov výfukových plynov zodpovedajú triede presnosti I podľa OIML R 99 z r. 1998
 
ZOZNAM SCHVÁLENÝCH TYPOV ANALYZÁTOROV VÝFUKOVÝCH PLYNOV
BENZÍNOVÝCH MOTOROV 
(podľa zákona č. 142/2000 Z. z.. o metrológii)
 
 TSK 451/01-001
Analyzátor výfukových plynov
BOSCH BEA 250/350
Výrobca:
Robert Bosch GmbH, SRN
Čas platnosti overenia: 1 rok
Platnosť rozhodnutia do 26.07.2011
 
TSK 451/01-002
Analyzátor spalín na benzínové motory
MAHA MGT 5-Euro
Výrobca:
MAHA Maschinenbau GmbH, SRN
Čas platnosti overenia: 1 rok
Platnosť rozhodnutia do 18.12.2011
 
TSK 451/04-003
Analyzátor výfukových plynov
IPEX D
Výrobca:
PROTECH Div. Selter S.r.l., Taliansko
Čas platnosti overenia: 1 rok
Platnosť rozhodnutia do 20.09.2014
  
Všetky vyššie uvedené typy analyzátorov výfukových plynov môžu byť zaradené do tried presnosti 0, 1 a 2 podľa prílohy č. 23 k vyhláške ÚNMS SR č. 210/2000 Z. z. o meradlách a metrologickej kontrole v znení neskorších predpisov (v závislosti od meranej veličiny)
 
TSK 451/04-004
Analyzátor výfukových plynov Emission Analyser
AT 502
Výrobca:
ATAL, spol. s r.o., Lesní 47, 390 01  Tábor - Horky, ČR
Čas platnosti overenia: 1 rok
Platnosť rozhodnutia do 26.10.2016
 
TSK 451/04-005
Analyzátor výfukových plynov Gas Analyser
AT 505
Výrobca:
ATAL, spol. s r.o., Lesní 47, 390 01  Tábor - Horky, ČR
Čas platnosti overenia: 1 rok
Platnosť rozhodnutia do 26.10.2016
 
Vyššie uvedené typy analyzátorov výfukových plynov môžu byť zaradené do tried presnosti 0 a 1podľa prílohy č. 23 k vyhláške ÚNMS SR č. 210/2000 Z. z. o meradlách a metrologickej kontrole v znení neskorších predpisov

Adresa:

  • S-EKA, spol. s r.o.
  • Kupecká 5
  • 949 01 Nitra

Telefón:

  • +421 37 / 6517 301
  • +421 37 / 6517 365

E-mail: