Odborný seminár Kontroly technického stavu vaozidiel

Upravil: Ing. Ján Polerecký, 27.08.2012 13:08

Odborný seminár: Kontroly technického stavu vozidiel

V dňoch 16 a 17 júna 2011 sa v priestoroch hotela Agroinštitút v Nitre konal odborný seminár Kontroly technického stavu vozidiel.  Seminár organizovala Národná asociácia STK pod záštitou 1. podpredsedu vlády SR a ministra dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR Jána Fígeľa,

Na seminári našu spoločnosť zastupoval výkonný riaditeľ ing Peter Lenďák, ktorý sa prezentoval dvoma krátkymi vstupmi. Okrem týchto dvoch príspevkov sme k danej problematike prispeli ešte tromi príspevkami do zborníka.

Doplnkové parametre a ich vplyv na vyhodnotenie emisnej kontroly vozidla so zážihovým motorom

Spôsob vykonávania emisnej kontroly v závislosti od druhu paliva a emisného systému

Využitie AIS EK pre potreby štátneho odborného dozoru

Adresa:

  • S-EKA, spol. s r.o.
  • Kupecká 5
  • 949 01 Nitra

Telefón:

  • +421 37 / 6517 301
  • +421 37 / 6517 365

E-mail: