Zákon 725/2004

Vytvoril: admin, 21.02.2012 10:02

Vybrané state zo zákona č. 725/2004 Z.z. o podmienkach prevádzky vozidiel v  premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Zákon 725/2004 PDF (360 kB)
Zákon 725/2004WORD (.DOC) (500 kB)

Článok 4 zákona 725/2004 Z. z. - zmeny a doplnenie zákona č.145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch

 

Plné znenie zákona 725/2004 Z. z. aj s jeho novelami si môžete pozrieť tu

Adresa:

  • S-EKA, spol. s r.o.
  • Kupecká 5
  • 949 01 Nitra

Telefón:

  • +421 37 / 6517 301
  • +421 37 / 6517 365

E-mail: