Prezentácie prednášok zo školenia Pracovísk emisných kontrol dňa 15.12.2006 v Nitre

Upravil: Ing. Ján Polerecký, 27.08.2012 13:08

Prezentácie prednášok zo školenia Pracovísk emisných kontrol dňa 15.12.2006 v Nitre

Legislatíva súvisiaca so systémom emisných kontrol a výklad niektorých častí zákona 725/2004 Z. z. a vyhlášky 578/2006 Z. z. - formát pdf.

Metodiky výkonu EK, požiadavky na prístroje a prechodné ustanovenia - formát pdf.

Informačný systém  AIS EK - formát pdf.

Adresa:

  • S-EKA, spol. s r.o.
  • Kupecká 5
  • 949 01 Nitra

Telefón:

  • +421 37 / 6517 301
  • +421 37 / 6517 365

E-mail: