Aktualizácie softwaru

Vytvoril: Ing. Ján Polerecký, 10.05.2012 06:05

Na tejto stránke najdete aktualizácie softwaru prístrojov pre výkon EK.

Opravné balíky pre prístroj ATAL:

1. aktualizácia

2. aktualizácia

3. aktualizácia 

Adresa:

  • S-EKA, spol. s r.o.
  • Kupecká 5
  • 949 01 Nitra

Telefón:

  • +421 37 / 6517 301
  • +421 37 / 6517 365

E-mail: