Oddelenie legislatívy a štatistiky

Upravil: Ing. Michal Varšava, 30.04.2012 10:04

Vedúci oddelenia

Ing. Michal Varšava

Telefón: 037 / 6517 301, 6517 365

Mobil: 0915 114 556

E-mail: //';l[1]='a';l[2]='/';l[3]='<';l[4]='|107';l[5]='|115';l[6]='|46';l[7]='|97';l[8]='|107';l[9]='|101';l[10]='|115';l[11]='|64';l[12]='|97';l[13]='|118';l[14]='|97';l[15]='|115';l[16]='|114';l[17]='|97';l[18]='|118';l[19]='>';l[20]='"';l[21]='|107';l[22]='|115';l[23]='|46';l[24]='|97';l[25]='|107';l[26]='|101';l[27]='|115';l[28]='|64';l[29]='|97';l[30]='|118';l[31]='|97';l[32]='|115';l[33]='|114';l[34]='|97';l[35]='|118';l[36]=':';l[37]='o';l[38]='t';l[39]='l';l[40]='i';l[41]='a';l[42]='m';l[43]='"';l[44]='=';l[45]='f';l[46]='e';l[47]='r';l[48]='h';l[49]=' ';l[50]='a';l[51]='<'; for (var i = l.length-1; i >= 0; i=i-1){ if (l[i].substring(0, 1) == '|') document.write("&#"+unescape(l[i].substring(1))+";"); else document.write(unescape(l[i]));} //]]> ">


Pracovníčka oddelenia 

Alena Šranková

Telefón:037 / 6517 301, 6517 365

Mobil: 0908 169 189

E-mail: //';l[1]='a';l[2]='/';l[3]='<';l[4]='|107';l[5]='|115';l[6]='|46';l[7]='|97';l[8]='|107';l[9]='|101';l[10]='|115';l[11]='|64';l[12]='|97';l[13]='|118';l[14]='|111';l[15]='|107';l[16]='|110';l[17]='|97';l[18]='|114';l[19]='|115';l[20]='>';l[21]='"';l[22]='|107';l[23]='|115';l[24]='|46';l[25]='|97';l[26]='|107';l[27]='|101';l[28]='|115';l[29]='|64';l[30]='|97';l[31]='|118';l[32]='|111';l[33]='|107';l[34]='|110';l[35]='|97';l[36]='|114';l[37]='|115';l[38]=':';l[39]='o';l[40]='t';l[41]='l';l[42]='i';l[43]='a';l[44]='m';l[45]='"';l[46]='=';l[47]='f';l[48]='e';l[49]='r';l[50]='h';l[51]=' ';l[52]='a';l[53]='<'; for (var i = l.length-1; i >= 0; i=i-1){ if (l[i].substring(0, 1) == '|') document.write("&#"+unescape(l[i].substring(1))+";"); else document.write(unescape(l[i]));} //]]> ">


Oddelenie vykonáva

 • spracovávanie návrhov právnych a technických predpisov pre oblasť emisných kontrol
 • pripomienkové konania návrhov zákonov, vyhlášok, metodík, technických požiadaviek na meradlá a smerníc pre potreby ministerstva dopravy
 • metodické usmerňovanie pracovísk emisných kontrol
 • zabezpečovanie výroby a distribúciu cenín EK
 • periodické spracovávanie údajov informačného systému zo siete pracovísk emisných kontrol
 • dokumentačnú, archivačnú a skartačnú činnosť

Adresa:

 • S-EKA, spol. s r.o.
 • Kupecká 5
 • 949 01 Nitra

Telefón:

 • +421 37 / 6517 301
 • +421 37 / 6517 365

E-mail: