Kamerové systémy

Vytvoril: Ing. Ján Polerecký, 21.01.2013 13:01

Novela zákona č. 519/2011 zavádza na všetkých pracoviskách EK povinnosť monitorovacieho záznamového zariadenia (ďalej len "MZZ")

V zmysle ustanovenia podľa §112f ods.4 pism.a) sú pracoviská, ktoré sú súčasťou stanice technickej kontroly, povinné zabezpečiť vybavenie MZZ do 30. júna 2013, pričom skúšobná prevádzka bude od 1. februára 2012 do 30. júna 2013,

V zmysle ustanovenia podľa §112f ods.4 pism.b) sú pracoviská, ktoré nie sú súčasťou stanice technickej kontroly, povinné zabezpečiť vybavenie MZZ do 31. decembra 2013, pričom skúšobná prevádzka bude od 1. februára 2012 do 31. decembra 2013.   

Ak si pracovisko nesplní túto povinnosť, čím poruší ustanovenie § 58 ods.1 pism.k), ObÚ CDaPK mu v zmysle § 60 ods.3 pism.f zruší oprávnenie na výkonávanie EK.

Zoznam monitorovacích záznamových zariadení (ďalej len "MZZ") schválených Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR na použitie pri vykonávaní emisných kontrol na PEK v SR

1. Express Alarm Slovakia s.r.o.

2. Homola s.r.o.

3. ELVEA s.r.o

4. TSS Group a.s.

Adresa:

  • S-EKA, spol. s r.o.
  • Kupecká 5
  • 949 01 Nitra

Telefón:

  • +421 37 / 6517 301
  • +421 37 / 6517 365

E-mail: