Prenos do IS EVO

Upravil: Ing. Ján Polerecký, 21.01.2013 15:01

Od 1.6.2010 dochádza k prepojeniu informačného systému emisných kontrol AIS EK s informačným systémom evidencie vozidiel IS EVO formou prenosu údajov. Prenos hodnôt do IS EVO sa vykoná automaticky po uzavretí protokolu a nebude mať žiadny vplyv na činnosť AIS EK. Zavedením prenosu údajov nevznikajú pre technikov EK žiadne nové povinnosti a ani úkony navyše. Prípadný výpadok resp. neprístupnosť IS EVO neovplyvní činnosť AIS EK.

Adresa:

  • S-EKA, spol. s r.o.
  • Kupecká 5
  • 949 01 Nitra

Telefón:

  • +421 37 / 6517 301
  • +421 37 / 6517 365

E-mail: