Štatistiky za rok 2010

Upravil: Ing. Ján Polerecký, 21.01.2013 10:01
Prehľad vykonaných emisných kontrol za rok 2010 v Slovenskej republike
  
V roku 2010 bolo na území Slovenskej republiky vykonaných 935 183 emisných kontrol. Z toho v  8698 prípadoch bol výkon emisnej kontroly ukončený hodnotením vozidlo je na premávku na pozemných komunikáciách nespôsobilé.

 

Adresa:

  • S-EKA, spol. s r.o.
  • Kupecká 5
  • 949 01 Nitra

Telefón:

  • +421 37 / 6517 301
  • +421 37 / 6517 365

E-mail: