Oddelenie technickej podpory PEK

Upravil: Ing. Michal Varšava, 30.04.2012 10:04

Vedúci oddelenia

Ing. Marián Manin

Telefón: 037 / 6517 301, 6517 365

Mobil: 0905 281 445

E-mail: //';l[1]='a';l[2]='/';l[3]='<';l[4]='|107';l[5]='|115';l[6]='|46';l[7]='|97';l[8]='|107';l[9]='|101';l[10]='|115';l[11]='|64';l[12]='|110';l[13]='|105';l[14]='|110';l[15]='|97';l[16]='|109';l[17]='>';l[18]='"';l[19]='|107';l[20]='|115';l[21]='|46';l[22]='|97';l[23]='|107';l[24]='|101';l[25]='|115';l[26]='|64';l[27]='|110';l[28]='|105';l[29]='|110';l[30]='|97';l[31]='|109';l[32]=':';l[33]='o';l[34]='t';l[35]='l';l[36]='i';l[37]='a';l[38]='m';l[39]='"';l[40]='=';l[41]='f';l[42]='e';l[43]='r';l[44]='h';l[45]=' ';l[46]='a';l[47]='<'; for (var i = l.length-1; i >= 0; i=i-1){ if (l[i].substring(0, 1) == '|') document.write("&#"+unescape(l[i].substring(1))+";"); else document.write(unescape(l[i]));} //]]> ">


Pracovníci oddelenia

Ing. Michal Králik

Telefón: 037 / 6517 301, 6517 365

Mobil: 0918 845 399

E-mail: //';l[1]='a';l[2]='/';l[3]='<';l[4]='|107';l[5]='|115';l[6]='|46';l[7]='|97';l[8]='|107';l[9]='|101';l[10]='|115';l[11]='|64';l[12]='|107';l[13]='|105';l[14]='|108';l[15]='|97';l[16]='|114';l[17]='|107';l[18]='>';l[19]='"';l[20]='|107';l[21]='|115';l[22]='|46';l[23]='|97';l[24]='|107';l[25]='|101';l[26]='|115';l[27]='|64';l[28]='|107';l[29]='|105';l[30]='|108';l[31]='|97';l[32]='|114';l[33]='|107';l[34]=':';l[35]='o';l[36]='t';l[37]='l';l[38]='i';l[39]='a';l[40]='m';l[41]='"';l[42]='=';l[43]='f';l[44]='e';l[45]='r';l[46]='h';l[47]=' ';l[48]='a';l[49]='<'; for (var i = l.length-1; i >= 0; i=i-1){ if (l[i].substring(0, 1) == '|') document.write("&#"+unescape(l[i].substring(1))+";"); else document.write(unescape(l[i]));} //]]> ">


Ing. Ján Polerecký

Telefón: 037 / 6517 301, 6517 365

Mobil: 0915 972 269

E-mail: //';l[1]='a';l[2]='/';l[3]='<';l[4]='|107';l[5]='|115';l[6]='|46';l[7]='|97';l[8]='|107';l[9]='|101';l[10]='|115';l[11]='|64';l[12]='|121';l[13]='|107';l[14]='|99';l[15]='|101';l[16]='|114';l[17]='|101';l[18]='|108';l[19]='|111';l[20]='|112';l[21]='>';l[22]='"';l[23]='|107';l[24]='|115';l[25]='|46';l[26]='|97';l[27]='|107';l[28]='|101';l[29]='|115';l[30]='|64';l[31]='|121';l[32]='|107';l[33]='|99';l[34]='|101';l[35]='|114';l[36]='|101';l[37]='|108';l[38]='|111';l[39]='|112';l[40]=':';l[41]='o';l[42]='t';l[43]='l';l[44]='i';l[45]='a';l[46]='m';l[47]='"';l[48]='=';l[49]='f';l[50]='e';l[51]='r';l[52]='h';l[53]=' ';l[54]='a';l[55]='<'; for (var i = l.length-1; i >= 0; i=i-1){ if (l[i].substring(0, 1) == '|') document.write("&#"+unescape(l[i].substring(1))+";"); else document.write(unescape(l[i]));} //]]> ">


Oddelenie vykonáva

 • overenie plnenia podmienok žiadateľov na udelenie oprávnenia na vykonávanie emisných kontrol
 • overenie vhodnosti meradiel pre výkon EK
 • základné školenia na získanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti osôb vykonávajúcich emisné kontroly
 • doškoľovacie kurzy
 • záverečné skúšky absolventov základných školení a doškoľovacích kurzov v spolupráci s MDPT SR
 • poskytovanie hodnôt kontrolovaných parametrov neštandardných prípadov pri EK 
 • poradenskú činnosť pre pracoviská emisných kontrol 
 • odborné konzultácie pre žiadateľov o zriadenie pracoviska EK a motoristickú verejnosť

Adresa:

 • S-EKA, spol. s r.o.
 • Kupecká 5
 • 949 01 Nitra

Telefón:

 • +421 37 / 6517 301
 • +421 37 / 6517 365

E-mail: