Vzory žiadostí

Vytvoril: admin, 25.10.2011 08:10
Vzor žiadosti o základné školenie fyzických osôb na získanie odbornej spôsobilosti na vykonávanie emisných kontrol.
Vzor žiadosti o skúšku z odbornej spôsobilosti na vykonávanie emisných kontrol.
Vzor žiadosti o udelenie osvedčenia technika emisnej kontroly na vykonávanie emisných kontrol.

Adresa:

  • S-EKA, spol. s r.o.
  • Kupecká 5
  • 949 01 Nitra

Telefón:

  • +421 37 / 6517 301
  • +421 37 / 6517 365

E-mail: